Od 2003 r. pełni funkcję biegłego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w Krakowie czytaj, a także przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga czytaj


• przestrzeganie przepisów lotniczych;

• ekspertyzy techniczne i funkcjonalne sprzętu lotniczego;

• wypadki i incydenty lotnicze statków powietrznych (cywilnych i wojskowych).

• magister inżynier w zakresie budowy i eksploatacji  samolotów i śmigłowców;

• doktorat w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w zakresie eksploatacja
  samolotów i śmigłowców;
czytaj

• ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych;

• certyfikaty eksploatacji systemów obserwacji lotniczej oraz radaru;

• licencja mechanika lotniczego obsługi wszystkich  specjalności   na samoloty
  i śmigłowce do 5700 kg;

• egzaminator Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
czytaj

poświadczenie bezpieczeństwa;

szkolenia w zakresie przepisów lotniczych.


• WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI -
zobacztel. 502-101-355   • e-mail: bieglylot@wp.pl
• Kodeks postępowania cywilnego - tekst ujednolicony czytaj;

• Kodeks postępowania karnego - tekst ujednolicony 
czytaj;

• Zbiór aktów prawnych w sprawie biegłych -
czytaj;

• Informacje w sprawie wynagrodzenia biegłych -
czytaj;

• Rozp.w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu  -
czytaj.

• Urząd Lotnictwa Cywilnego  http://www.ulc.gov.pl/

• Pa
ństwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych http://www.mi.gov.pl

• Polska Agencja Żeglugi Powietrznej http://www.pata.pl/


• Przegląd Lotniczy http://www.plar.pl/

• Skrzydlata Polska http://www.altair.com.pl/

• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych http://www.ilot.edu.pl/

• Instytut Lotnictwa http://instytut-lotnictwa.home.pl/autoinstalator/

• Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl/

• I Kongres Nauk Sądowych  http://www.1kns.pl/

• Politechnika Warszawska http://www.pw.edu.pl/

• Wojskowa Akademia Techniczna http://www.wat.edu.pl/

• Instytut meteorologii i gospodarki wodnej http://www.imgw.pl/

Redakcja: Robert Konieczka
Projekt, wykonanie i administracja: Wojciech Zacharjasz
Copyright © 2011